Search results

 1. Čtyřjazyčný slovník cestovního ruchu česko-francouzsko-španělsko-italský . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 111 s . ISBN 80-7079-534-4 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch / Dagmar Rusková, Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 1997 . 243 stran . ISBN 80-7041-254-2 (brožováno) .   [37, currently available 35, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03500
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch : (kapitoly z geografie světového hospodářství, etiky a etikety cestovního ruchu) / Dagmar Rusková, Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 340 stran . ISBN 80-7041-160-0 (brožováno) .   [22, currently available 20, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02000
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : (úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika) / Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 195 stran . ISBN 80-7041-619-X (brožováno) .   [9, currently available 6, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0610
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku / Jiří Štyrský, Jiří Šípek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 215 stran . ISBN 978-80-7435-007-8 (brožováno) .   [11, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0810
  Prezenčně2000
  Geografie cestovního ruchu Evropy a světa

  book

 6. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku / Jiří Štyrský, Jiří Šípek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 215 stran . ISBN 978-80-7041-442-2 (brožováno) .   [10, currently available 10]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Geografie cestovního ruchu Evropy a světa

  book

 7. Hotelový management : (vybrané kapitoly) / Jarmila Indrová . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996 . 138 s . ISBN 80-7079-750-9 .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Hotelový management

  book

 8. Kapitoly z geopsychologie : psychologicko-sociologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace / Jiří Šípek, Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 152 stran . ISBN 978-80-7041-813-0 (brožováno) .   [20, currently available 16, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01620
  Prezenčně2000
  book

  book

 9. Metodický a faktografický průvodce cestovním ruchem / Josef Zelenka, Jiří Štyrský, Petr Minář, Ilona Semrádová, Dagmar Rusková  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 156 stran . ISBN (brožováno) .   [38, currently available 36, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03600
  Prezenčně2000
  book

  book

 10. Průvodce cestovního ruchu / Josef Zelenka, Jiří Štyrský, Ilona Semrádová, Petr Minář  Hradec Králové : Gaudeamus, 1996 . 79, 30 nečíslovaných stran . ISBN 80-7041-385-9 (brožováno) .   [28, currently available 23, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02330
  Prezenčně2000
  Průvodce cestovního ruchu

  book