Search results

 1. Hodnota vzdělání a výkonová motivace vysokoškolských studentů / Ivan Pavlas .
  In: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc : Hanex, 2010 [231 s.]. ISBN 978-80-7409-035-6. S. 100-119 .
  article

  article

 2. Live OR: IFORS tutORial project / Moshe Sniedovich .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 364-369 .
  article

  article

 3. Možnosti pracovného uplatnenia zdravotne postihnutej mládeže / V. Belková .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 24-28 : 6 tab. .
  article

  article

 4. Nedostatečné vzdělání jako jeden z rizikových faktorů sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti z řad mládeže = Lack of education as one of the risk factors of the social reintegration of juvenile offenders / Jana Firstová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 98-109 .
  article

  article

 5. Problémy a perspektívy mládeže v súčasnej spoločnosti / A. Hudecová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 83-85 .
  article

  article

 6. Sada e-learningových kurzů pro oblast elektronických komunikací / Tomáš Zeman .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 44-49 : 4 obr. .
  article

  article

 7. Sportovně rekreační aktivity cestovním ruchu a perspektivy studia sportovního managementu na KRCR FIM UHK [elektronický zdroj] / Bohumil Půža .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 36-39 .
  article

  article

 8. Vývoj kľúčových trendov v oblasti vzdelávania a prechod zo školy do praxe / Monika Homolová, Jozef Peniak .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 43-46 .
  article

  article

 9. Významné rizikové faktory ovplyvňujúce reintegráciu mladistvých páchateľov trestnej činnosti v kontexte Slovenskej republiky = Significant risk factors affecting the social reintegration of juvenile offenders in the context of the Slovak Republic / Magdaléna Ondicová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 110-124 .
  article

  article

 10. Vzdělání v životním stylu člověka informační společnosti / Petr Sak .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 13-18 .
  article

  article