Search results

 1. Akta "Y" : drogový problém versus rodina / Martin Hajný, Evžen Klouček, Robert Stuchlík . Praha : Votobia, 1999 . 121 s . ISBN 80-7220-022-4 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Akta "Y"

  book

 2. Aktuality z IDM. I. 2000 . [Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 2000] . 1 sv .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže : aktuální problémy výchovy / Richard Jedlička, Jaroslav Koťa . Praha : Karolinum, 1998 . 169 s . ISBN 80-7184-555-8 : .   [15, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0680
  Prezenčně1000
  Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

  book

 4. Annual report : the Czech Republic - 2010 drug situation / Viktor Mravčík ... [et al.] . Prague : Office of the Government of the Czech Republic, 2011 . 178 s . ISBN 978-80-7440-057-5 (brož.) . http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/151588/640337/file/czech_drug_situation_2010_annual_report_EN_www-new.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Annual report

  book

 5. Annual report : the Czech Republic : 2011 drug situation / Viktor Mravčík ... [et al.] . Praha : Office of the Government of the Czech Republic, 2012 . 187 s . ISBN 978-80-7440-069-8 (brož.) . http://www.drogy-info.cz/index.php/english/annual_reports_and_other_main_resources/annual_report_the_czech_republic_drug_situation_2011 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Annual report

  book

 6. Annual report : the Czech Republic : 2012 drug situation / Viktor Mravčík ... [et al.] . Prague : Office of the Government of the Czech Republic, 2013 . 161 s . ISBN 978-80-7440-078-0 (brož.) . http://www.drogy-info.cz/index.php/english/annual_reports_and_other_main_resources/annual_report_the_czech_republic_drug_situation_2012 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Annual report

  book

 7. Bludný kruh toxikomanií / Peter Višňovský, Ilona Bečková . Hradec Králové : Ekonomická a informační agentura, 1998 . 114 s . ISBN 80-85490-76-5 .   [8, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0610
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 / [Vendula Běláčková ... et al.] . Praha : Úřad vlády České republiky, c2012 . 196 s . ISBN 978-80-7440-052-0 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008

  book

 9. Ceremoniální chemie : rituální perzekuce drog, toxikomanů a dealerů : všechno, co chcete říct drogovému establishmentu (a on to nechce slyšet) / Thomas Szasz . Olomouc : Votobia, 1996 . 183 s . ISBN 80-7198-156-7 .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Ceremoniální chemie

  book

 10. Česká republika 2001 : výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti / [Ladislav Csémy ... [et al. ; editor Tomáš Zábranský] . Praha : Úřad vlády České republiky, 2002 . 126 s . ISBN 80-238-9912-0 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Česká republika 2001

  book