Search results

 1. Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe / Petr Mikeš  Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 . xiv, 309 stran . ISBN 978-80-7357-929-6 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

  book

 2. Cestovní právo / Klára Havlíčková, Renata Králová  V Praze : C.H. Beck, 2015 . xxxiii, 474 stran . ISBN 978-80-7400-267-0 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cestovní právo

  book

 3. Členství České republiky v NATO : (mezinárodní a vnitrostátní právní texty) / Vladimír Fegl . Praha : Eurounion, 2000 . 286 s . ISBN 80-85858-81-9 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Členství České republiky v NATO

  book

 4. Diplomacie / Jan Kavan, Zdeněk Matějka, Alexandr Ort . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008 . 340 s . ISBN 978-80-7380-079-6 (váz.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Diplomacie

  book

 5. Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. 1, Dokumenty mezinárodně právního charakteru . Brno : Masarykova univerzita, 1994 . 212 s . ISBN 80-210-0858-X : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva

  book

 6. Dokumenty o lidských právech . Praha : Mladá fronta, 1969 . 148 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. 7.EU law

  EU law / Josephine Steiner, Lorna Woods, and Christian Twigg-Flesner . Oxford : Oxford University Press, 2006 . xciv, 695 s . ISBN 0-19-927959-4 .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  EU law

  book

 8. Evropská ochrana náboženské svobody / Daniel Spratek . Brno : L. Marek, 2008 . 228 s . ISBN 978-80-87127-13-1 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Evropská ochrana náboženské svobody

  book

 9. Evropská unie : právní systém evropských společenství / Martin Janků . Praha : Computer Press, 2002 . xii, 163 s . ISBN 80-7226-806-6 .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Evropská unie

  book

 10. Evropské právo / Luboš Tichý ... [a kol.] . Praha : C.H. Beck, 1999 . xlii, 915 s . ISBN 80-7179-113-X : .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Evropské právo

  book