Search results

  1. Detská opatrovňa v Trnave a jej aktuálnosť dnes : predškolská výchova ako výchova k harmónii : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Trnava, 6.–7. Novembra 2002 / [editorky: Vladimíra Hornáčková a Dana Kollárová] . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2002 . 143 s . ISBN 80-89074-44-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Prezenčně1000
    book

    book