Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0081707 xcla^"
 1. Dialog drama a učení / Jan Karaffa .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 117-122 .
  article

  article

 2. Dramatická situace jako východisko pro reflexi s ohniskovou skupinou / Miroslav Coufal .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 493-497 .
  article

  article

 3. Dramatická výchova a interaktivní divadlo - John Somers / Lenka Remsová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 176-180 .
  article

  article

 4. Dramatická výchova a osobnostně sociální výcvik v pregraduální přípravě studentů učitelství pro MŠ na PDF UHK / Kotková Věra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82-83 .
  article

  article

 5. Dramatická výchova a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU / Marie Pavlovská .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 165-172 .
  article

  article

 6. Dramatická výchova jako efektivní metoda ve studiu učitelství pro 1. st. ZŠ / Hornáčková Vladimíra, Kotková Věra .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 43-44 .
  article

  article

 7. Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 168-178 .
  article

  article

 8. Dramatická výchova v sociální práci / Ladislava Skalová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 71-73 .
  article

  article

 9. Kompetence absolventa specializace Dramatická výchova / Tomáš Doležal, Marie Pavlovská .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 64-70 .
  article

  article

 10. Metody dramatické výchovy ve výuce prvouky / Jana Johnová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 110-114 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.