Search results

  1. Organizovaný zločin: (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty) : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce / Jiří Jelínek (ed.)  Praha : Leges, 2014 . 151 stran . ISBN 978-80-7502-068-0 (brožováno) .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010
    Organizovaný zločin

    book