Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0082322 xcla^"
 1. Alternatívne tresty pre mladistvých páchateľov trestnej činnosti z historického hľadiska až po súčastnosť v SR / Ľudovít Galbavý .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 273-289 .
  article

  article

 2. Dopady rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce - PMS ČR / Irena Machačová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 140-142 .
  article

  article

 3. Drogová kriminalita - před a po přijetí trestního zákoníku = Drug crime - before and after the new Penal Code / Michaela Štefunková .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 168-180 .
  article

  article

 4. K trestněprávní ochraně dětí před sexuálními delikty = On the protection of children from sexual crimes from the perspective of criminal law / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 427-431 .
  article

  article

 5. Komerční sexuální zneužívání z hlediska policejní praxe / Daniela Květenská, Petr Strnad .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 38-40 .
  article

  article

 6. Nad kodifikací českého trestního práva / Miroslav Mitlöhner .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 126-134 .
  article

  article

 7. Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky je trestným činem / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 334-337 .
  article

  article

 8. Ochrana lidské důstojnosti v sexuální oblasti v návrhu rekodifikace českého trestního práva / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 129-136 .
  article

  article

 9. Ochranná výchova v Polské republice / Jiří Kubík .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 128-129 .
  article

  article

 10. Poznámky k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže / Daniela Květenská .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 135-139 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.