Search results

 1. . Praha : Linde, 2003 . 112 s . ISBN 80-86131-39-4 (brož.) : [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Aplikace správního řádu v sociální péči

  book

 2. Československé správní právo : obecná část . Praha : Panorama, 1981 . 301 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Dějiny veřejné správy / Karel Schelle  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 520 stran . ISBN 978-80-7552-374-7 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Dějiny veřejné správy

  book

 4. Dobre prawo, sprawne rządzenie / pod redakcją Barbary Jaworskiej-Dębskiej  Łódź : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 . 744 stran . ISBN 978-83-64462-13-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. The foundation of European community law : an introduction to the constitutional and administrative law of the European Community / by T.C. Hartley . Oxford : Oxford University Press, 2007 . lxii, 472 s . ISBN 978-0-19-929035-2 .   [6, currently available 5, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Prezenčně1000
  The foundation of European community law

  book

 6. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě v českých zemích (1918-2005) / kolektiv autorů . V Olomouci : Periplum, 2007 . 445 s . ISBN 978-80-86624-45-7 (váz.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě v českých zemích (1918-2005)

  book

 7. Nový správní řád a zákon související : s odkazy a výkladovými poznámkami / Jan Hrabák, Tomáš Nahodil . Praha : ASPI, 2005 . 335 s . ISBN 80-7357-104-8 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Nový správní řád a zákon související

  book

 8. Obce, města, městské části : o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami v územně členěných městech / Jiří Exner . Praha : Libri, 2004 . 407 s . ISBN 80-7277-289-9 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Obce, města, městské části

  book

 9. Obecné správní právo / Vladimír Sládeček . Praha : ASPI, 2005 . 379 s . ISBN 80-7357-060-2 .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Obecné správní právo

  book

 10. Organizace a činnost veřejné správy / Milan Polián . Praha : Prospektrum, 2001 . 342 s . ISBN 80-7175-098-0 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Organizace a činnost veřejné správy

  book