Search results

  1. Syntaktický priming porozumění větám v češtině = Syntactic priming of comprehension in Czech / Filip Smolík .
    In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 85-93 .
    article

    article