Search results

 1. Asistentská praxe v interakci s výukou pedagogicko-psychologických disciplín / Iva Bartošová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 36 .
  article

  article

 2. Assistenzprojekt Tschechien in der Region Hradec Králové / Jitka Tomková .
  In: Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 [199 s.]. ISBN 80-7041-125-2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 182-185 .
  article

  article

 3. Cesty ke zvýrazňování podílu pedagogické praxe a didakticky orientovaných disciplín v pregraduální složce přípravy učitele chemie / Jiří Rychtera .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 256-265 .
  article

  article

 4. E-learning and the seven principles of good practise : two sides of the same coin / Merrill Oates .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 [323 s. +]. ISBN 80-7041-965-2 E-learning 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 242-250 .
  article

  article

 5. Erfahrungen mit dem Schweizer Assistenzprojekt an der Universität Königgrätz / Emil Sutter ; die Fragen stellte Reinhard Suchomel .
  In: Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 [199 s.]. ISBN 80-7041-125-2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 186-189 .
  article

  article

 6. The importance of practice in the social pedagogy study / Monika Žumárová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 411-414 .
  article

  article

 7. Inovace pedagogických praxí oboru učitelství pro MŠ / Jana Svobodová, Libuše Šubová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 51 .
  article

  article

 8. Jak přistupovat k dětskému zpěvu a verbálnímu projevu kreativně / Zuzana Bubeníčková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 55-57 .
  article

  article

 9. Klinický rok : podpora procesů profesního rozvoje studentů učitelství v průběhu dlouhodobé pedagogické praxe / Michaela Píšová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 21-31 .
  article

  article

 10. Koncepce pedagogické praxe oboru učitelství pro mateřské školy / Blanka Křováčková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 57-59 .
  article

  article