Search results

 1. Kulturní geografie : jazyk, národy, náboženství, kulturní dědictví / Jiří Anděl . Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1998 . 146 s . ISBN 80-7044-193-3 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kulturní geografie

  book

 2. Soudobé politické systémy . Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1995 . 84 s .   [21, currently available 5, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK05140
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. Svazek 37 . Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996 . 130 s . ISBN 80-85368-94-3 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book