Search results

 1. Český jazyk 6. Literatura a komunikace / Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann . Praha : Práce, 1998 . 150 s . ISBN 80-208-0470-6 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Gesta a mimika : učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla / Noemi Zárubová-Pfeffermannová . Praha : Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, 2008 . 110 s . ISBN 978-80-7331-128-5 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 3. Jazyk v proměnách komunikačních médií / Jiří Kraus . V Praze : Karolinum, 2008 . 172 s . ISBN 978-80-246-1578-3 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Jazyk v proměnách komunikačních médií

  book

 4. Ústný prejav a umelecký prednes / Ján Findra, E. Tvrdon . Bratislava : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 236 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book