Search results

 1. Evropské veřejné právo / Richard Pomahač . Praha : ASPI, 2004 . 239 s . ISBN 80-7357-014-9 (váz.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Evropské veřejné právo

  book

 2. Ústavní právo / Karel Klíma . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 . 759 s . ISBN 80-7380-000-4 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Ústavní právo

  book

 3. Ústavní právo a státověda / Václav Pavlíček a kolektiv. II. díl. Část 1, Ústavní právo České republiky . Praha : Linde, 2008 . 797 s . ISBN 978-80-7201-694-5 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ústavní právo a státověda

  book

 4. Ústavní právo České republiky / Jan Filip. 1, Základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR . V Brně : Masarykova univerzita, 2003 . 556 s . ISBN 80-7239-151-8 (Doplněk : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ústavní právo České republiky

  book

 5. Základy státovědy / Jan Filip, Jan Svatoň, Josef Zimek . Brno : Masarykova univerzita, 2004 . 266 s . ISBN 80-210-3023-2 .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Základy státovědy

  book