Search results

 1. Ekonomické souvislosti finančního práva : (stručný úvod) / Iva Šmídová . Ostrava : Key Publishing, 2006 . 119 s . ISBN 80-87071-03-4 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Ekonomické souvislosti finančního práva

  book

 2. Evropské měnové právo / Michal Tomášek . Praha : C.H. Beck, 2004 . xiii, 145 s . ISBN 80-7179-860-6 .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Evropské měnové právo

  book

 3. Finanční a daňové právo / Petra Jánošíková, Petr Mrkývka, Ivan Tomažič a kolektiv . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 . 525 s . ISBN 978-80-7380-155-7 (váz.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Finanční a daňové právo

  book

 4. Finanční právo / Milan Bakeš, Marie Karfíková, Petr Kotáb, Hana Marková a kolektiv . V Praze : C. H. Beck, 2009 . xxviii, 548 stran . ISBN 978-80-7400-801-6 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Finanční právo

  book

 5. Finanční právo Beckovy právnické učebnice . Praha : Beck, 1995 . 365 s . ISBN 80-7179-037-0 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Finanční právo

  book

 6. Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí / editorka Stanislava Černá . Praha : ASPI, 2008 . 370 stran . ISBN 978-80-7357-370-6 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám

  book

 7. Právní nauka pro školy a praxi / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kol. . Praha : Eurolex Bohemia, 2004 . 447 s . ISBN 80-86432-78-5 .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Právní nauka pro školy a praxi

  book

 8. Právní nauka pro školy a praxi / Zdeněk Novotný, Karel Schelle, Jaroslava Tomancová a kolektiv . Brno : Masarykova univerzita, 1995 . 323 s . ISBN 80-210-1118-1 : .   [6, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0150
  Právní nauka pro školy a praxi

  book

 9. Vzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního, živnostenského a zdravotního pojištění a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) / Milan Holub ... [a kol.] . Praha : Linde, 1998 . 997 s . ISBN 80-7201-111-1 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 10. Základy finančního a daňového práva / Olga Sovová, Zdeněk Fiala . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 . 202 s . ISBN 978-80-7380-223-3 (brož.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Základy finančního a daňového práva

  book