Search results

 1. Osvetové a vzdelávacie aktivity poslucháčov PF UKF Nitra - VV a PC v Spišskej Novej Vsi s rómskymi občanmi / Vlasta Fabianová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 97-101 .
  article

  article

 2. Y SAFE - setkání mladých 2008 v Bruselu [elektronický zdroj] / Olga Makarova .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  article

  article

 3. Zefektivnění logopedické osvěty ve vztahu k pediatrům / Kateřina Trojanová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 354-359 .
  article

  article