Search results

 1. Počítačové modelování ve výuce mechaniky / Michal Černý .
  In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [335 stran]. ISBN 978-80-7435-372-7. S. 19-24 . http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_18_(Hradec_Kralove_2013).pdf .
  article

  article

 2. Využití CAD nadstavby Dynamic Designer při výuce mechaniky / Vladimír Šleger, David Herák .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 163-165 : il. .
  article

  article