Search results

 1. Cizí jazyk čeština / Milan Hrdlička . Praha : ISV nakladatelství, 2002 . 150 s . ISBN 80-85866-98-6 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Cizí jazyk čeština

  book

 2. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová ... [et al.] . Praha : Grada, 2012 . 296 s . ISBN 978-80-247-3358-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Český jazyk

  book

 3. Čeština nás baví : hry pro výuku češtiny na I. stupni ZŠ / Václav Víška, Lucie Nováková . Praha : Triton, 2005 . 100 s . ISBN 80-7254-664-3 .   [22, currently available 20, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02010
  Prezenčně1000
  Čeština nás baví

  book

 4. Čeština v životě a ve škole : cyklus přednášek, které proslovili v pražském rozhlase na jaře r. 1947 Julius Dolanský, Bohuslav Havránek, Kvido Hodura, Jan Mukařovský, Rudolf Schams, Lola Skrbková, František Trávníček, Felix Vodička, Jaroslav Zima a Alois Získal . V Praze : Zemská školní rada, 1947 . 56 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 5. Didaktika češtiny . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 . 251 s . ISBN 80-04-22439-3 .   [31, currently available 11]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK011200
  Didaktika češtiny

  book

 6. Dvě studie o jazykovém vyučování : sborník / Jaroslav Jelínek, Václav Cícha . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 . 181 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 7. Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole / Marie Zouharová . Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 . 241 s . ISBN 80-244-1017-6 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole

  book

 8. Jazyková specifikace školské komunikace a výuka mateřštiny / Jana Svobodová . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2000 . 148 s, příl . ISBN 80-7042-175-4 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Jazyková specifikace školské komunikace a výuka mateřštiny

  book

 9. Kafomet ; Vybrané kapitoly z českého jazyka : katalog forem a metod práce / Dagmar Tomášová . Stařeč : Infra, 2004 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Methodika mluvnického vyučování mateřskému jazyku českému na školách středních / napsal Karel Novák . V Praze : Česká grafická unie, 1929 . 58 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book