Search results

 1. ALNUSET : a new artefact for teaching and learning algebra / Bettina Pedemonte, Giampaolo Chiappini .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 23 .
  article

  article

 2. The Casyopée project : computer symbolic computation for students’ better access to algebraic notation and rich mathematics / Jean-Michel Gelis, Jean-Baptiste Lagrange .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 9 .
  article

  article

 3. Do first year students know how to solve simple linear equations? An experiment with T-algebra / Marina Issakova .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 10-11 .
  article

  article

 4. The effects of the TI-Navigator System on student achievement and attitude in algebra / Barbara J. Dougherty, Margie Hobbs .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 8 .
  article

  article

 5. Eigenproblem cirkulantních matic v extremálních algebrách = Eigenproblem of cirkulant matices in extremal algebras / Hana Tomášková .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [149 s.]. ISBN 978-80-7435-137-2 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 145-148 : 2 obr. .
  article

  article

 6. Eigenproblem for circulant matrices in max-plus algebra / Hana Tomášková .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 34-39 : il. .
  article

  article

 7. Formální reprezentace konceptovými svazy = Formal representation by concept unions / Martin Žáček, Rostislav Miarka .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 40-44 : il. .
  article

  article

 8. Intenzita provázanosti ekonomických odvětví s využitím norem extremálních algeber = Application of extremal algebra norms on interconnection intensity of economical sectors / Richard Cimer, Hana Tomášková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 37-42 : 2 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article

 9. Maximal and minimal solutions for two-sided problem of type (1, n) in max-min algebra / Alena Pozdílková, Pavel Krbálek .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 23-27 .
  article

  article

 10. Mongeovské matice v max-min algebře = Monge matrices in max-min algebra / Alena Pozdílková .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [149 s.]. ISBN 978-80-7435-137-2 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 137-140 .
  article

  article