Search results

 1. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky / Jaroslav Kysučan, Jindřich Kuja . Olomouc : Univerzita Palackého, 1999 . 99 s . ISBN 80-7067-677-9 : .   [12, currently available 10, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně2000
  Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky

  book

 2. Malý slovník pomáhajících profesí / J. Jesenský, K. Janiš (eds)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 145 stran . ISBN 80-7041-126-0 (brožováno) .   [11, currently available 9, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně2000
  Malý slovník pomáhajících profesí

  book

 3. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami / Dagmar Opatřilová . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 146 s . ISBN 80-210-3819-5 (brož.) .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

  book

 4. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Masarykova univerzita, 2008 . 180 s . ISBN 978-80-210-4575-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081808128_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením

  book

 5. Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 48 stran . ISBN 80-7041-007-8 (brožováno) .   [11, currently available 10, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně1000
  Postižený člověk v dějinách I

  book

 6. Postižený člověk v dějinách II : texty k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe : vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II / editor Tibor Vojtko  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 106 stran . ISBN 978-80-7041-081-3 (brožováno) .   [10, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
  Postižený člověk v dějinách II

  book

 7. Postižený člověk ve společnosti / Boris Titzl . Praha : Univerzita Karlova, 2000 . 248 s . ISBN 80-86039-90-0 (brož.) .   [20, currently available 16, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01630
  Prezenčně1000
  Postižený člověk ve společnosti

  book

 8. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 132 s . ISBN 80-210-3718-0 (brož.) .   [6, currently available 5, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Prezenčně1000
  Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených

  book

 9. Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace / Ján Jesenský . Praha : AETERNA, 1992 . 96 s . ISBN 80-900950-1-1 .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  book

  book

 10. Sexualita osob s mentálním postižením / Dana Štěrbová . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007 . 101 s . ISBN 978-80-244-1689-2 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Sexualita osob s mentálním postižením

  book