Search results

 1. Ekologické aspekty podnikání / Alena Hadrabová . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996 . 118 s . ISBN 80-7079-415-1 .   [6, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně2000
  Ekologické aspekty podnikání

  book

 2. Ekonomie a ekonomika / Ladislav Hájek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 231 stran . ISBN 978-80-7435-013-9 (brožováno) .   [100, currently available 88, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK088100
  Prezenčně2000
  Ekonomie a ekonomika

  book

 3. Ekonomie : skripta inovovaného předmětu pro studenty pedagogických oborů se zaměřením na základy společenských věd a občanskou výchovu / Ivan Soukal, Jaroslava Dittrichová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 189 s . ISBN 978-80-7435-432-8 (brož.) .   [40, currently available 38, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03800
  Prezenčně2000
  Ekonomie

  book

 4. Finanční analýza a plánování podniku . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994 . 197 s . ISBN 80-7079-005-9 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 5. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích / Miloš Mařík a kol. . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996 . 219 s . ISBN 80-7079-487-9 .   [3, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  book

  book

 6. Havarijní plánování / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2003 . 186 stran . ISBN 80-7041-653-X (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  Havarijní plánování

  book

 7. Informační systém podnikatelských subjektů . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 304 s . ISBN 80-7079-845-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Informační systém podnikatelských subjektů

  book

 8. Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994 . 121 s . ISBN 80-7079-460-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu

  book

 9. Kapitoly ze základů marketingu / [Jana Boučková a kolektiv autorů] . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 145 s . ISBN 80-7079-222-1 : .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  book

  book

 10. Management obchodního podniku / L. Pražská a kolektiv. 1. díl . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1991 . 152 s . ISBN 80-7079-050-4 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Management obchodního podniku

  book