Search results

 1. Čtenářská gramotnost a klíčové kompetence v kontexu současných proměn ve vzdělávání / Jana Doležalová .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 111-114 .
  article

  article

 2. Čtení knih nebo sledování televize? / Jana Doležalová .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 78-88 : 4 grafy .
  article

  article

 3. Etická dimenze pedagogické profese / Pavel Vacek, Jan Lašek, Jana Doležalová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 6-37 .
  article

  article

 4. Jak souvisí výsledky mezinárodních výzkumů funkční gramotnosti se "životním úspechem" mladých? / Jana Doležalová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 56-59 .
  article

  article

 5. K možnostem utváření kompetencí učitele v pregraduální a postgraduální přípravě / Jana Doležalová, Pavel Vacek .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 27-31 .
  article

  article

 6. Klíčové kompetence a jejich vztah ke gramotnosti / Jana Doležalová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 302-303 .
  article

  article

 7. Klíčové kompetence, didaktika a školní praxe / Jana Doležalová .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 31-34 .
  article

  article

 8. Názory studentů pedagogické fakulty na sociální faktory výchovy / Jana Doležalová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 252-256 .
  article

  article

 9. Postavení učitele a jeho úloha v prevenci problémového chování žáků = Teacher's position and his/her role in prevention of problematic behaviour of pupils / Jana Ondráková, Jana Doležalová, Barbora Quaiserová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 291-297 .
  article

  article

 10. Prostředky ICT a humanizace ve vzdělávání / Jana Doležalová, Danièle Geffroy Konštacký .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 188-193 : 4 obr. .
  article

  article