Search results

 1. Adresář vybraných občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží 1999 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999 . 40 s .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2007 . 80 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2003 . 82 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Analýza školních vzdělávacích programů - 2007 : (analýza ŠVP zpracovaných na základě rámcových vzdělávacích programů v pilotních školách projektu Pilot S) / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008 . 33 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Analýza vzdělávacích programů z hlediska zaměstnatelnosti absolventů / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2005 . 56 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Čeští žáci v mezinárodním srovnání : české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních / Lucie Kelblová a kol. . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006 . 148 s . ISBN 80-211-0524-0 (brož.) .   [20, currently available 19, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně1000
  Čeští žáci v mezinárodním srovnání

  book

 7. Handicap v příbězích / Danuše Bauerová, Kateřina Pešková, Martina Vahalíková a kol. . Ostrava : Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 2008 . 285 s . ISBN 978-80-248-1771-2 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Handicap v příbězích

  book

 8. Historie a škola : seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole zorganizovaný MŠMT ČR v Telči ve dnech 7.-8.10.2004 / uspořádal Zdeněk Beneš. III, Člověk, společnost, dějiny II - jak učit dějiny 20. století . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006 . 115 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Hledisko kvality v přípravě učitelů / [editor Jana Coufalová] . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010 . 204 s . ISBN 978-80-7043-869-5 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102113748_1.pdf .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Hledisko kvality v přípravě učitelů

  book

 10. Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům : závěrečná zpráva rezortního projektu MŠMT / Václav Mertin, Anna Kucharská a kol. . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, c2007 . 55 s . ISBN 978-80-86856-40-7 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102115367_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book