Search results

 1. Návrh učebních osnov občanské školy . Praha : Portál, 1994 . 312 s . ISBN 80-85282-99-2 (brož.) .   [18, currently available 17, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0300
  Univerzitní knihovna UHK01400
  Prezenčně1000
  Návrh učebních osnov občanské školy

  book

 2. Návrh učebních osnov obecné školy . Praha : Portál, 1993 . 195 s . ISBN 80-85282-51-8 (brož.) .   [8, currently available 8]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Návrh učebních osnov obecné školy

  book

 3. Návrh učebních osnov obecné školy : rozšířené vydání obsahující druhou možnost pojetí českého jazyka a literatury . Praha : Portál, 1995 . 220 s . ISBN 80-7178-061-8 (brož.) .   [21, currently available 20, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně1000
  Návrh učebních osnov obecné školy

  book

 4. Návrh učebních osnov volitelných předmětů občanské školy . Praha : Portál, 1995 . 126 s . ISBN 80-7178-037-5 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Návrh učebních osnov volitelných předmětů občanské školy

  book

 5. Praktické činnosti : učební osnovy pro 1. až 9. ročník . Praha : Fortuna, 1996 . 16 s .   [13, currently available 11, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01110
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Učební dokumenty pro gymnázia : učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání) : osmiletý studijní cyklus, čtyřletý studijní cyklus : s platností od 1.9.1999 . Praha : Fortuna, 1999 . 205 s . ISBN 80-7168-659-X (brož.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Učební osnovy pro vyučovací předmět cizí jazyk (jazyk anglický, francouzský, německý, ruský, španělský) ve 4. a 5. ročníku obecné školy a v 6. - 9. ročníku občanské školy . Hradec Králové : Pedagogické centrum, 1995 . 47 s .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Učební osnovy základní školy : vlastivěda : 4. ročník . Praha : Fortuna, 1991 . 9 s .   [13, currently available 12, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01200
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání / zpracovala Asociace pedagogů základního školství ČR . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997 . 162 s . ISBN 80-04-26683-5 (brož.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Vzdělávací program Národní škola

  book

 10. Vzdělávací program Občanská škola : pojetí občanské školy : učební osnovy občanské školy . Praha : Portál, 1996 . 474 s . ISBN 80-7178-107-X (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Vzdělávací program Občanská škola

  book