Search results

 1. Občanství jako východisko pro sociální fungování / Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 271-278 : 8 tab. .
  article

  article

 2. Průniky etických hodnot žáků 2. stupně základní školy v kontextu kvality života / Irena Loudová, Tomáš Svatoš .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 432-442 : 2 grafy, 1 obr., 3 tab. .
  article

  article

 3. Sebehodnocení žáků očima žáků / Jana Doležalová, Irena Loudová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 51-54 .
  article

  article

 4. Škola – rodina a sexuální výchova / Irena Loudová, Kamil Janiš .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 94-98 .
  article

  article

 5. Zamyšlení nad současným stavem tvorby školních vzdělávacích programů na základních školách / Irena Loudová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 98-99 .
  article

  article