Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0391417 amg^"
 1. Estetika výrazu : teória výrazu a štýl . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969 . 292 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Frazeológia v škole . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989 . 226 s . ISBN 80-08-00113-5 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Frazeológia v škole

  book

 3. Hodnoty a literární proces . Bratislava : Tatran, 1982 . 372 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Hra a poznanie v detskej próze . Bratislava : Mladé letá, 1980 . 277 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 5. Jazykovedné štúdie / vedecký redaktor František Miko. VIII, Spisovný jazyk. Štylistika . Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965 . 218 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Od epiky k lyrike : štylistické priezery literatúrou . Bratislava : Tatran, 1973 . 291 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Poézia,človek,technika . Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979 . 332 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Štýlové konfrontácie : kapitolky z porovnávacej štylistiky . Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1976 . 347 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Vedeckotechnická revolúcia a literatúra . Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1982 . 282 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.