Search results

 1. 5 let archeologického výzkumu v Plotištích nad Labem . Hradec Králové : Muzeum Zdeňka Nejedlého, 1966 . 24 s .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 2. Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr = Akropolis von Závist im 6.-4. Jh. v. Chr / Petr Drda, Alena Rybová . Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008 . 132 s . ISBN 978-80-86124-85-8 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr

  book

 3. Das Brandgräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit von Pňov = Žárové pohřebiště z mladší doby římské v Pňové / Alena Rybová ; [překlad do němčiny H. Platková, H. Tichá] . Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1970 . 101 stran, 35 stran obrazových příloh . ISBN (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  book

  book

 4. Keltové a Čechy / Petr Drda, Alena Rybová . Praha : Academia, 1998 . 196 s . ISBN 80-200-0658-3 : .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Keltové a Čechy

  book

 5. Libenice - keltská svatyně ve středních Čechách = Sanctuaire Celtique en Boheme Centrale / Alena Rybová, Bohumil Soudský . Praha : Československá akademie věd, 1962 . 376 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Pravěké dějiny Čech . Praha : Academia, 1978 . 870 s .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0310
  book

  book

 7. Závist : keltské hradiště ve středních Čechách / Karla Motyková, Petr Drda, Alena Rybová . Praha : Academia, 1978 . 219 stran, 16 stran obrazových příloh, 1 složený nečíslovaný list obrazové přílohy . ISBN (brožováno) . http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:c58e6800-2d64-11e2-a8e5-005056827e52 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Závist

  book

 8. Závist : übersichtliche Darstellung der archäologischen Forschung / [Autorenkollektiv: M. Čižmář, P. Drda, K. Motyková, A. Rybová]  Prag : Archäologisches Institut der ČSAV, 1976 . 35 stran, 10 stran obrazových příloh, 1 složený nečíslovaný list obrazové přílohy . ISBN (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book