Search results

 1. 40 let Pedagogické fakulty / Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové . Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1999 . 72 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 80-238-4588-8 (brožováno) .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Aktuální otázky výuky chemie = Actual questions of chemistry education sborník přednášek : mezinárodní seminář o výuce chemie. VIII / editor Martin Bílek . Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 178 s . ISBN 80-7041-003-5 .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  book

  book

 3. Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band 1 / herausgegeben von Martin Wierschin . Hradec Králové : Gaudeamus, 1994 . 118 s .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Kapitoly z dějin Univerzity Hradec Králové / Sylva Sklenářová . Hradec Králové : Garamon, 2009 . 99 s . ISBN 978-80-86472-44-7 (brož.) .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Kapitoly z dějin Univerzity Hradec Králové

  book

 5. Listy katedry historie a Historického klubu - pobočka Hradec Králové. číslo 10 . Hradec Králové : Gaudeamus, 1996 . 197 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. Publikační činnost : Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 1989-1992 . Hradec Králové : Gaudeamus, 1994 . 180 s . ISBN 80-7041-061-2 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. XXXVI, Historie . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981 . 167 s .   [9, currently available 9]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  book

  book

 8. Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. 1, Základní charakteristiky a podkladové studie / B. Kraus, K. Janiš (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 60 s . ISBN 80-7041-615-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu

  book

 9. Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : výzkumný záměr. 3, Podkladové studie / editor Kamil Janiš . Hradec Králové : Gaudeamus, 2001 . 79 s . ISBN 80-7041-699-8 .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  book

  book

 10. Vnitřní předpisy VŠP ; [Vnitřní předpisy Vysoké školy pedagogické] : schválené AS VŠP a registrované MŠMT : [schválené Akademickým senátem Vysoké školy pedagogické a registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy] . Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 140 s . ISBN 80-7041-495-2 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Vnitřní předpisy VŠP

  book