Search results

 1. Didaktika sexuální výchovy / Kamil Janiš, Vladimír Täubner  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 107 stran . ISBN 80-7041-902-4 (brožováno) .   [20, currently available 17, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01710
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Einführung in das Fach Didaktik des Fremdsprachenunterrichts (DaF) : Studienmaterial für das weiterführende Selbststudium der Studentlnnen des Lehrstuhls Deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Hochschule Hradec Králové. Band 1 / Jarmila Antošová, Jürgen Beyer  Hradec Králové : Gaudeamus, 1997 . 77 stran . ISBN 80-7041-350-6 (brožováno) .   [20, currently available 15, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01530
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Laboratorní cvičení z organické chemie I / Kolář, K., Kubica, Z., Wieczorek, P.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 137 stran . ISBN 80-7041-819-2 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Numericky řešené fyzikální úlohy : učební text pro V. ročník studia učitelství fyziky / Josef Hubeňák  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 98 stran . ISBN 80-7041-181-3 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Pracovní listy z pedagogické psychologie / Drahomíra Oudová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 67 stran . ISBN 80-7041-831-1 (brožováno) .   [9, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0700
  Prezenčně2000
  book

  book

 6. Přehled biologicko-medicinských předmětů II. : pro posluchače tělesné výchovy a managementu rekreace a volného času / V. Soulek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 311 stran . ISBN 80-7041-445-6 (brožováno) .   [35, currently available 32, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03210
  Prezenčně2000
  book

  book

 7. Přehled biologicko-medicinských předmětů I. : pro posluchače tělesné výchovy a managementu rekreace a volného času / V. Soulek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 153 stran . ISBN 80-7041-409-X (brožováno) .   [37, currently available 34, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03410
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Rodina a otázky s ní související : učební text / editoři Kamil Janiš, Tomáš Svatoš  Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 101 stran . ISBN 80-7041-842-7 (brožováno) .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 9. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině / Jana Ruferová  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 283 stran . ISBN 80-7041-578-9 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině

  book

 10. Učitel jako poradce : možnosti pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele rodinné výchovy / Petra Vávrová  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 61 stran . ISBN 80-7041-159-7 (brožováno) .   [10, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0710
  Prezenčně2000
  Učitel jako poradce

  book