Search results

 1. Didaktické a komunikativní dovednosti v přípravě budoucích učitelů chemie / Svatoš Tomáš, Holý Ivan .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 19-28 .
  article

  article

 2. Hodnocení a sebehodnocení studentských mikrovýstupů / Tomáš Svatoš, Ivan Holý .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 166-179 .
  article

  article

 3. Mikrovýstupy v přípravě budoucích učitelů chemie / Ivan Holý, Tomáš Svatoš .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 590-594 .
  article

  article

 4. Školní chemický experiment & e-learning? / Ivan Holý, Jan Sedláček, Jiří Rychtera .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 212-217 .
  article

  article