Search results

 1. Anglický jazyk pro školský management / Miloslava Černá, Lucie Urbanová .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 53-58 .
  article

  article

 2. Autoevaluace v kontextu českých základních škol / Jana Vašťatková .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 112-115 .
  article

  article

 3. E-learningový kurz "Strategické plánování rozvoje vzdělávacího zařízení" / Ludvík Eger, Libuše Bažantová .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 59-65 .
  article

  article

 4. Formulation of safety models for educational institutions - "Safe school" / Karol Neisch .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 63-67 : il. .
  article

  article

 5. K možnostem evaluace vysokoškolské výuky / Marcela Musilová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 150-153 .
  article

  article

 6. Kompetence koordinátorů kurikula školy / Lenka Hajerová-Müllerová, Jiří Škoda .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 94-97 .
  article

  article

 7. K otázkám hodnocení v práci ředitelky mateřské školy / Urbanová Miluše .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 80 .
  article

  article

 8. Kultura kvality jako předpoklad pro zajištění kvality nebo výsledek procesu zajišťování kvality? / Olga Mrňová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 143-149 .
  article

  article

 9. Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania na Slovensku / Zuzana Sakáčová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 100-103 .
  article

  article

 10. K vybraným aspektům autoevaluace / Michaela Prášilová, Jana Vašťatková .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 154-159 .
  article

  article