Search results

 1. Wpływ historycznego rozwoju pojęcia wartościowość na jego brzmienie w podręcznikach szkolnych / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 230-234 .
  article

  article

 2. Wpływ wcześniej powstałych wyobrażeń na kształtowanie nowych wyobrażeń w procesie edukacji na przykładzie wybranych pojęć z przedmiotów przyrodniczych / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 130-133 .
  article

  article

 3. Wyobraźenia uczniów gimnazjum dotyczące atomu i ich wpływ na rozumienie wybranych treści z zaktesu budowy materii / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 47-51 .
  article

  article

 4. Źródła informacji o wybranych terminach chemicznych uczniów klas V i VI szkół podstawowych powiatu nowotarskiego / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 204-209 .
  article

  article