Search results

 1. Overovanie navrhovaného vzdelávacieho štandardu z chémie v 8. a 9. ročníku základnej školy v Slovenskej republike / Mária Siváková, Peter Silný .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 302-307 .
  article

  article

 2. Učebný predmet chémia v nižšom sekundárnom vzelávaní [i.e. vzdelávaní] v školskej reforme na Slovensku = Chemistry curriculum at the lower secondary level in the education reform in Slovakia / Mária Siváková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 119-125 : 1 tab. .
  article

  article