Search results

 1. Cestovní ruch : informační a komunikační technologie / Josef Zelenka  Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 239 stran . ISBN 978-80-7041-514-6 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cestovní ruch

  book

 2. Informační společnost a právo I. / Bohumír Štědroň, Bohumír Štědroň  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 132 stran . ISBN 80-7041-823-0 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Informační systémy a jejich řízení / Jiří Voříšek . Praha : Bankovní institut, 1997 . 278 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 4. INSYPA Hradec Králové 1998 : TEMPUS JEP 11572-96 : workshop proceedings . Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998 . 157 s . ISBN 80-7194-161-1 : .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Kurz informatiky a informačních technologií ; AMBI - Modul HG.2 ; Využití technické infrastruktury ; Pracovní sešit - Výsledky . Praha : Bankovní institut, 1996 . 535 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Kurz informatiky a informačních technologií ; AMBI - Modul HG.3 ; Projekce informačních systémů ; Pracovní sešit - Studijní materiál ; Sylaby . Praha : Bankovní institut, 1996 . 241 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Manažerská informatika I : manažerské řízení a ICT / Bohumír Štědroň, Karel Mls  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 144 stran . ISBN 978-80-7041-932-8 (brožováno) .   [10, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0710
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 130 stran . ISBN 80-7041-291-7 (brožováno) .   [41, currently available 39, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03900
  Prezenčně2000
  Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT

  book

 9. Paradigma komunikace a technologie vzdělávání / Ilona Semrádová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2003 . 123 stran . ISBN 80-7041-629-7 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  Paradigma komunikace a technologie vzdělávání

  book

 10. Podniková informatika / Pavel Čech, Vladimír Bureš  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 232 stran . ISBN 978-80-7041-479-8 (brožováno) .   [19, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01160
  Prezenčně2000
  Podniková informatika

  book