Search results

 1. Ambientní inteligence - jedna z cest ke komplexní podpoře lidských aktivit = Ambient inteligence - a way to complex human activites support / Peter Mikulecký .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [149 s.]. ISBN 978-80-7435-137-2 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 48-57 .
  article

  article

 2. BPM a informační technologie = BPM and information technology / Štěpán Vacek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 206-209 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 3. Cisco Digital Media System = Video portal & digital signage / Miroslav Vodolan .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 46 .
  article

  article

 4. Co a jak v informatice - nejen o multimediálních studijních oporách na ZŠ/SŠ / Vlasta Rabe .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 358-362 .
  article

  article

 5. Distanční kurz pro výuku jazyka PHP = Distance course of learning of the PHP language / Václav Vrbík .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 55 .
  article

  article

 6. Dištančné vzdelávanie s e-podporou / Jana Burgerová, Radoslav Roháľ .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 195-200 .
  article

  article

 7. E-kurz pro předmět E-technologie / Roman Malo .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 35-38 : 3 obr. .
  article

  article

 8. Elportál - e-learning na Masarykově univerzitě = Elportál - e-learning at Masaryk University / Jitka Brandejsová, Michal Brandejs .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 5 .
  article

  article

 9. Estimation in chance-constrained problem / Michal Houda .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 134-139 .
  article

  article

 10. Evaluace krizových informačních systémů pro studijní modul - ochrana obyvatel na FEM UO Brno / Dalibor Pluskal, Bedřich Smetana .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 306-312 .
  article

  article