Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0436327 xcla^"
 1. Biochemické experimenty s podporou počítača / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 402-407 .
  article

  article

 2. Kombinované experimenty s dvomi rozličnými sondami / Marek Skoršepa - Milan Melicherčík .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 248-250 : 10 obr. .
  article

  article

 3. Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a středných školách v Slovenskej republike / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 90-97 .
  article

  article

 4. Projektové vyučovanie v teréne, v chemickom laboratóriu a multimediálnej učebni - sledovanie kvality vody v pohotu Vydrica na Železnej Studničke v Bratislave / Lenka Harvanová, Milan Melicherčík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 557-562 .
  article

  article

 5. Stanovenie niektorých potenciometrických charakteristík asimilačných orgánov ihličnatých stromov : (počítačom podporovaný experiment) / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 190-197 .
  article

  article

 6. Terorizmus a výučba chémie / Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 574-578 .
  article

  article

 7. Uplatňovanie vedeckých poznatkov pri rozvoji chemickej vzdelanosti = Application of scientific knowledge to development of chemical knowledge / Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 64-72 : 4 tab., il. .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.