Search results

 1. Až za hranice života. II. diel, Hospicová a paliatívna starostlivosť v komplexe zdravotného a sociálneho systému / Anna Kasanová . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009 . 82 stran . ISBN 978-80-8094-526-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Až za hranice života. III. diel, Staroslitovsť o zomierajúcich / Anna Kasanová . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009 . 98 stran . ISBN 978-80-8094-527-5 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Až za hranice života

  book