Search results

 1. Bezdomovectvo a sexualita / Anna Kasanová, Dagmar Marková, Milan Tomka .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 72-81 .
  article

  article

 2. Etika rodinnej terapie / Milan Tomka, Anna Kasanová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 96-104 .
  article

  article

 3. Seniori z pohľadu sociálnej patológie / Anna Kasanová, Veronika Záleská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 154-158 .
  article

  article

 4. Sociálne zabezpečenie extrémne chudobných / Anna Kasanová .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 306-313 .
  article

  article