Search results

 1. Antropologie cestovního ruchu na FIM UHK - metodologická výzva pro ESP (English for specific purposes) / Hana Horáková .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 33 .
  article

  article

 2. Is language the essence of culture? / Hana Horáková .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Vědecký výzkum a výuka jazyků II. s. 45 .
  article

  article

 3. Kultura jako společenskovědní problém / Hana Horáková .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 231-239 .
  article

  article