Search results

 1. Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre stredné odborné školy I. : sociologické, medicínske a právne aspekty problematiky / Martina Hrozenská a kolektív . Nitra : Fakuta sociálných vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2008 . 130 stran . ISBN 978-80-8094-347-9 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre stredné odborné školy II. : sociálne aspekty problematiky / Martina Hrozenská a kolektív . Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UFK v Nitre, 2008 . 135 stran . ISBN 978-80-8094-361-5 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book