Search results

 1. Aktivace neuronálních sítí při detekci vzácných podnětů = Activation of neuronal networks during target stimuli detection / Petra Haitová, Milan Brázdil .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 79-87 : 4 obr. .
  article

  article

 2. Fenomenologická teorie emocí jako most mezi kognitivní vědou a neurobiologií = Fenomenological theory of emotions bridging the gap between cognitive science and neurobiology / Ondřej Švec .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 176-185 .
  article

  article

 3. Funkční vyšetření mozku : metody a aplikace / Jan Kremláček .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 32-39 : 1 obr. .
  article

  article

 4. Metody pro analýzu funkční integrace ve funkčním zobrazování magnetickou rezonancí / Michal Mikl, Milan Brázdil, Martin Havlíček .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 69-78 : 4 obr. .
  article

  article

 5. Neurobiologické a evoluční koreláty inteligence / František Koukolík .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Vybrané problémy kognitivní vědy [[60] s.]. ISBN 978-80-7435-270-6 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 26-35 .
  article

  article

 6. Viscerální mozek a hypotéza somatických markerů = Visceral brain and hypothesis of somatic markers / Petr Kulišťák .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 88-98 : 12 grafů, 1 tb., 3 obr. .
  article

  article