Search results

  1. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : pro studující lékařských fakult a praktické lékaře. 1 . Praha : Univerzita Karlova, 1992 . 244 s . ISBN 80-7066-702-8 : .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů

    book