Search results

  1. Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita .
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 180-183 .
    article

    article