Search results

 1. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii / Petra Jurkovičová, editorka . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 . 74 s . ISBN 978-80-244-2103-2 (brož.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/200901/contents/nkc20081833745_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii

  book

 2. Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice : sborník z konference : Praha, 26.-27.11.2014  Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 . 158 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7421-094-5 (brožováno) : .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice

  book

 3. Možnosti sociální práce na počátku 21. století : sborník příspěvků z minikonference / Martin Smutek (ed.) . Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005 . 182 s . ISBN 80-86771-10-5 .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Možnosti sociální práce na počátku 21. století

  book

 4. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce = Professionalism, Perspectives and the Development of Social Work : sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce : Hradec Králové 27. až 28. září 2013 / Zuzana Truhlářová, Katarína Levická (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 . 724 s . ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce

  book

 5. Proměny klienta služeb sociální práce = Social work client metamorphoses / Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 478 s . ISBN 80-7041-716-1 : .   [11, currently available 10, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně1000
  Proměny klienta služeb sociální práce

  book

 6. Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10.-11. 2. 2011 / Ondrušková Elena, Koscurová Zoja (eds.) . Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 . 318 stran . ISBN 978-80-223-3075-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10.-11. 2. 2011 / Ondrušková Elena, Koscurová Zoja (eds.) . Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 . Strana 319-394 . ISBN 978-80-223-3075-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Sborník vybraných přednášek ze VII. konference a pracovního dne Společnosti sociálních pracovníků : Hradec Králové 27. a 28. 5. 1996 / [Společnost sociálních pracovníků ; uspořádala Jana Novotná] . Praha : JAN, 1997 . 111 stran . ISBN 80-85529-28-9 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Sborník vybraných přednášek ze VII. konference a pracovního dne Společnosti sociálních pracovníků

  book

 9. Sociální práce v kontextu lidských práv = Social Work in the Context of Human Rights : sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 10. až 11. října 2014 / Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Martin Smutek (eds.)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 618 stran . ISBN 978-80-7435-533-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Sociální práce v kontextu lidských práv

  book

 10. Sociální rehabilitace versus sociální podnikání - možnosti, příležitosti, rizika : sborník z konference v rámci projektu "Výměnou zkušeností se zahraničními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních služeb směřujících na trh práce - projekt Oblastní charity Hradec Králové" . Hradec Králové : Oblastní charita Hradec Králové, 2012 . 61 s, [24] s obr příl . ISBN 978-80-260-3852-8 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book