Search results

 1. Aktuální problémy klientelizmu a klientů sociální práce / Ivan Hruška .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 396-399 .
  article

  article

 2. Aktuální úkol speciální pedagogiky - komprehenzívní a integrativní speciální pedagogika raného věku : (KaISP raného věku) / Zdenka Šándorová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 171-174 .
  article

  article

 3. Analysis and satisfying of social needs of the client in the municipality of Dolny Kubin / Viera Bednárová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 516-520 .
  article

  article

 4. Analýza súčasnej situácie v oblasti reálnych potrieb sociálnych služieb v meste Kežmarok ako jedna z fáz tvorby komunitného plánu / Martin Vereš, Daniela Koršňáková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 391-398 : 1 tab. .
  article

  article

 5. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy / Katarína Marinovová, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Markéta Urbanová, Alena Vaňharová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 14-21 .
  article

  article

 6. Aplikácia etického kódexu pri výkone sociálnej práce v rámci aktivít neziskových oragnizácií poskytujúcich sociálne služby v meste Nitra / Zuzana Ďurčeková, Richard Tekel .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 322-328 : 4 tab. .
  article

  article

 7. Činnost centra pro zdravotně postižené / Jiří Morávek, Jaroslava Jesenská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 90-92 .
  article

  article

 8. Development of social services in the Czech Republic and their regional analysis / Renáta Halásková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 226-234 (tištěný sborník), s. 232-240 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 9. Dům světla 2008 [elektronický zdroj] / Martin Hornych .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  article

  article

 10. Etické aspekty speciálněpedagogické intervence realizované v poradenských zařízeních / Petra Bendová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 168-174 .
  article

  article