Search results

 1. Čtenářská gramotnost : (práce s textovými informacemi napříč kurikulem) / Jana Doležalová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD (112 stran) . ISBN 978-80-7435-520-2 .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Čtenářská gramotnost

  book

 2. Ditech '09 [elektronický zdroj] : mezinárodní studentská vědecká konference . [Hradec Králové] : IKM UHK, 2009 . 1 DVD-ROM . ISBN 978-80-7435-001-6 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ditech '09

  book

 3. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace [elektronický zdroj] : teoretická minima a praktické předměty / Tomáš Svatoš . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Svatos_Tomas_Kapitoly_ze_socialni/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Odvaha tvořit a stereotyp [elektronický zdroj] : odborná kritická reflexe příprav na hodiny výtvarné výchovy / [Katarína Přikrylová (ed.)] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-078-8 .   [20, currently available 19]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0500
  Univerzitní knihovna UHK01410
  Odvaha tvořit a stereotyp

  book

 5. Protektorát v sociokulturních souvislostech [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezioborové konference pořádané Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové 20. října 2009 / Dagmar Magincová, Martin Paleček, Václav Víška (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-065-8 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Protektorát v sociokulturních souvislostech

  book

 6. Sociální patologie [elektronický zdroj] / Blahoslav Kraus, Jolana Hroncová a kol. . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Kraus_Blahoslav_Socialni_patologie/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Vybrané texty ze speciální pedagogiky I [elektronický zdroj] : východiska pro speciální pedagogiku a rehabilitaci osob se zrakovým postižením / Kamila Růžičková . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Ruzickova_Kamila_Vybrane_texty_ze/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Základy vývojové psychologie [elektronický zdroj] / Radka Skorunková . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Skorunkova_Radka_Zaklady_vyvojove_psychologie/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book