Search results

 1. K problematice kompetencí učitele v systému edukace, pedagogické teorie a praxe / Daniela Vrabcová .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 180-182 .
  article

  article

 2. Klíčové kompetence žáků cílem i prostředkem reformy školství / Daniela Vrabcová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 326-322 .
  article

  article

 3. Postoje učitelů ke kompetenčně orientované výuce jako faktor inovačních změn ve školství / Daniela Vrabcová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 122-125 .
  article

  article

 4. Školní hodnocení z pohledu učitele sekundárního vzdělávání v empirickém šetření / Vendula Jelínková, Daniela Vrabcová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 72-77 .
  article

  article

 5. Učitelova proinovační angažovanost jako faktor šíření inovační změny ve školství / Daniela Vrabcová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 294-300 .
  article

  article