Search results

 1. 5 let archeologického výzkumu v Plotištích nad Labem . Hradec Králové : Muzeum Zdeňka Nejedlého, 1966 . 24 s .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 2. Gräberfeld der Urnenfelderkultur von Skalice/Ostböhmen / Vít Vokolek ; [Übersetzung Dietlinde Babůrková] . Pragae : Museum nationale, 2002 . 354 stran . ISBN 80-7036-142-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 3. Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen = Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách. I. / Vít Vokolek . Pragae : Museum nationale Pragae, 2003 . 357 stran . ISBN 80-7036-143-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen

  book

 4. Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen = Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách. II. / Vít Vokolek ; [Übersetzung Dietlinde Babůrková] . Pragae : Museum nationale Pragae, 2003 . strany 367-785 . ISBN 80-7036-143-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen

  book

 5. Hradec Králové : slovanské hradiště a počátky středověkého města / Miroslav Richter, Vít Vokolek . Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1995 . 147 s, obr příl . ISBN 80-85031-14-0 (Muzeum východních Čech ; váz.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Hradec Králové

  book

 6. Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea. II, Nálezy do roku 1913 (neolit a eneolit) = Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums. II, Funde bis 1913 (Neolithikum und Äneolithikum) / Vít Vokolek . Pragae : Museum nationale Pragae, 2007 . 291 stran . ISBN 978-80-7036-214-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea

  book

 7. Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea. III, Nálezy do roku 1913 = Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums. III, Funde bis 1913 / Vít Vokolek . Pragae : Museum nationale Pragae, c2007 . 380 stran . ISBN 978-80-7036-221-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea

  book

 8. Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea. IV, Drobné přírustky z let 1919-1939 = Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums. IV, Kleinzugänge in den Jahren 1919-1939 / Vít Vokolek . Pragae : Museum nationale Pragae, 2009 . 308 stran . ISBN 978-80-7036-276-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea

  book

 9. Katalog staré sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea = Katalog der Alten Sammlung der Abteilung für Urgeschichte und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag / Vít Vokolek . Pragae : Museum nationale Pragae, 2004 . 332 stran . ISBN 80-7036-173-5 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Katalog staré sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea

  book

 10. Oppidum Stradonice : výzkum Albína Stockého r. 1929 = The Stradonice oppidum : investigations of Albín Stocký in 1929 / Natalie Venclová, Jarmila Valentová ; s příspěvky Miloše Čižmáře, Jaroslava Frány, Romana Křivánka, Jana Kysely, Reného Kyselého, Lenky Lisé, Jana Nováka a Víta Vokolka . Praha : Národní muzeum, 2012 . 227 stran . ISBN 978-80-7036-367-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Oppidum Stradonice

  book