Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0526334 amg^"
 1. Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014) / Jaromír Kovárník et al.  Hradec Králové : University of Hradec Králové, Philosophical Faculty ; Ústí nad Orlicí : Oftis, 2016 . 414 stran . ISBN 978-80-7405-396-2 (OFTIS ; brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014)

  book

 2. Jaroslav Palliardi : (20.2.1861-12.3.1922) : pokrokový kulturní činitel jihozápadní Moravy a věhlasný archeolog evropského jména : (studie k dějinám archeologie) / Vladimír Podborský, Jaromír Kovárník . Brno : Masarykova univerzita, 2012 . 300 s . ISBN 978-80-210-6173-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Jaroslav Palliardi

  book

 3. K významu pravěkých kruhových příkopů : úvahy k hospodářství, náboženství a organizovanosti starých zemědělských civilizací / Jaromír Kovárník . Brno : Moravskoslezský archeologický klub, 1997 . 108 s . ISBN 80-254-2139-2 (v knize neuvedeno : brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200805/contents/nkc20081794905_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Rituály ukončení a obnovy : sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně = Rituals of termination and renewal : the Late Bronze Age settlement in Březnice by Bechyně = Rituale der Beendigung und Erneuerung : die urnenfelderzeitliche Siedlung in Březnice bei Bechyně / Ondřej Chvojka, Martin Kuna, Petr Menšík & kolektiv (Roman Křivánek, Andrea Němcová, Tereza Šálková, Jiří Beneš, Kristýna Budilová, Alexandra Kloužková, Peter Koník, Jaromír Kovárník, Antonín Majer, Milan Metlička, Jan Novák, Jaroslav Pavelka, Vladimír Prokop, Barbora Strouhalová, Petr Šída, Joachim Zuber)  České Budějovice : Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Praha : Archeologický ústav AV ČR Praha ; Plzeň : Katedra archeologie FF ZČU, 2021 . 447 stran . ISBN 978-80-7394-899-3 (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity ; vázáno). ISBN 978-80-7581-039-7 (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; vázáno). ISBN 978-80-261-1083-5 (Fakulta filozofická Západočeské univerzity ; vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Rituály ukončení a obnovy

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.