Search results

  1. vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran / Jan Outlý Studie a analýzy . Olomouc : Periplum, 2003 . 132 s . ISBN 80-86624-12-9 : [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    Strany a stát, volby a finance

    book